3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM (tên gọi tắt TRADINCORP), được thành lậ...

Xem thêm cafef.vn

4,900 +300 6.52%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  186.24

 • Giá trị sổ sách

  10,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  110.93

 • KLCP lưu hành

  22,638,165

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp