3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (UpCOM)

Công nghiệp / Công nghiệp

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO tiền thân là xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh ...

Xem thêm cafef.vn

1,100 -100 -8.33%
 • EPS 12 tháng

  -140

 • P/E

  -7.79

 • Giá trị sổ sách

  10,790

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.04

 • KLCP lưu hành

  10,949,999

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp