3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên
(HNX)

Công ty cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 1...

Xem thêm cafef.vn

6,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  680

 • P/E

  9.41

 • Giá trị sổ sách

  11,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.53

 • KLCP lưu hành

  1,488,440

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp