3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội được cổ phần hóa từ ngày 1/1/2006, trên cơ sở Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

13,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,220

 • P/E

  10.68

 • Giá trị sổ sách

  15,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  156.35

 • KLCP lưu hành

  12,027,086

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp