3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần HESTIA (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần HESTIA (UpCOM)

Tài chính / Tài chính

Công ty cổ phần Hestia được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăn...

Xem thêm cafef.vn

33,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  36,360

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  259.80

 • KLCP lưu hành

  7,872,727

P/E Ngành Tài chính / Tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp