3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (UpCOM)

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội là Công ty hoạt động theo mô hình CTCP theo Luật ...

Xem thêm cafef.vn

7,400 +300 4.23%
 • EPS 12 tháng

  180

 • P/E

  42.12

 • Giá trị sổ sách

  5,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  592.44

 • KLCP lưu hành

  80,058,970

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp