3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh sản phẩm khí đốt

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu được cổ phần hóa từ Chi Nhánh Công ...

Xem thêm cafef.vn

3,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  60

 • P/E

  53.78

 • Giá trị sổ sách

  2,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29.76

 • KLCP lưu hành

  9,600,000

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh sản phẩm khí đốt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp