3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thành lập năm 2006 với sự góp vốn từ 4 cổ ...

Xem thêm cafef.vn

64,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,680

 • P/E

  17.54

 • Giá trị sổ sách

  21,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  409.46

 • KLCP lưu hành

  6,338,400

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp