3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, đến nay hệ thống cấp nước Hải Phòng bao g...

Xem thêm cafef.vn

19,300 -600 -3.02%
 • EPS 12 tháng

  980

 • P/E

  19.79

 • Giá trị sổ sách

  14,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,432.19

 • KLCP lưu hành

  74,206,940

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp