3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú
(Upcom)

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú là công ty con của Tổng công ty 28 (Agtex) được cổ phần hóa th...

Xem thêm cafef.vn

7,400 -1,000 15.62%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.80

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp