3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UpCOM)

Công nghệ / Phần cứng máy tính

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ ...

Xem thêm cafef.vn

16,600 +100 0.61%
 • EPS 12 tháng

  2,120

 • P/E

  7.83

 • Giá trị sổ sách

  12,940

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  164.51

 • KLCP lưu hành

  9,910,300

P/E Ngành Công nghệ / Phần cứng máy tính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp