3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp hoá chất sơn dầu được Uỷ ban hành chí...

Xem thêm cafef.vn

72,000 -200 -0.28%
 • EPS 12 tháng

  11,340

 • P/E

  6.35

 • Giá trị sổ sách

  62,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  573.15

 • KLCP lưu hành

  7,960,436

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp