3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HNX)
(HNX)

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HNX)

Năng lượng / Dầu khí

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được thành lập ngày 18/08/2008. Ngành ng...

Xem thêm cafef.vn

10,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  170

 • P/E

  59.95

 • Giá trị sổ sách

  10,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  38.76

 • KLCP lưu hành

  3,800,000

P/E Ngành Năng lượng / Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp