3 năm(2021-2023)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chính thức được thành lập vào tháng 6/2007 từ một bộ phận t...

Xem thêm cafef.vn

17,200 0 0%
  • EPS 12 tháng

    670

  • P/E

    25.77

  • Giá trị sổ sách

    4,900

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    1,032.00

  • KLCP lưu hành

    60,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp