3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UpCOM)

Công nghiệp / Vận tải đường bộ

Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội tiền thân là Công ty Thổ địa Bắc Kỳ thành lập năm 1899,hoạt...

Xem thêm cafef.vn

3,900 -100 -2.5%
 • EPS 12 tháng

  210

 • P/E

  18.65

 • Giá trị sổ sách

  10,550

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.45

 • KLCP lưu hành

  5,500,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận tải đường bộ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp