3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị tiền thân là Công ty May và In Hừu Nghị trực thuộc Tổng Công ...

Xem thêm cafef.vn

22,700 +200 0.89%
 • EPS 12 tháng

  2,260

 • P/E

  10.04

 • Giá trị sổ sách

  15,800

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  539.78

 • KLCP lưu hành

  23,778,900

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp