3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Tiền thân của Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là Công trường Xây dựng Lăng ...

Xem thêm cafef.vn

35,500 -1,000 2.9%
 • EPS 12 tháng

  410

 • P/E

  87.23

 • Giá trị sổ sách

  48,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  387.65

 • KLCP lưu hành

  10,919,830

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp