3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng (UpCOM)

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng tiền thân của Công ty TNHH Một thành viên QLĐS Hà Lạng l...

Xem thêm cafef.vn

9,200 -1,300 -12.38%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.18

 • KLCP lưu hành

  1,650,000

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp