3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (UpCOM)

Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng

Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đ...

Xem thêm cafef.vn

3,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,590

 • P/E

  1.95

 • Giá trị sổ sách

  11,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6.82

 • KLCP lưu hành

  2,200,000

P/E Ngành Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp