3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Năm 1975, Công ty Cấp nước Cửu Long được hình thành trên cơ sở tiếp quản kệ thống cấp nước...

Xem thêm cafef.vn

22,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,500

 • P/E

  15.05

 • Giá trị sổ sách

  15,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  650.25

 • KLCP lưu hành

  28,900,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp