3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là một đơn vị thành viên của Tổn...

Xem thêm cafef.vn

26,500 +900 3.52%
 • EPS 12 tháng

  150

 • P/E

  178.36

 • Giá trị sổ sách

  21,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  530.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp