3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX)

Năng lượng / Thủy điện

Nhà máy Thuỷ Điện Nậm Mu nằm trên địa bàn xã Tân Thành, Huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang, do...

Xem thêm cafef.vn

33,100 -1,400 -4.06%
 • EPS 12 tháng

  2,820

 • P/E

  11.74

 • Giá trị sổ sách

  16,130

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  695.10

 • KLCP lưu hành

  20,999,900

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp