3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long tiền thân là Phòng Quản lý Đô thị hoạt động dưới hình ...

Xem thêm cafef.vn

300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,370

 • P/E

  0.22

 • Giá trị sổ sách

  14,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1.06

 • KLCP lưu hành

  3,536,222

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp