3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UpCOM)

Công nghệ / Công nghệ

Tập đoàn HiPT (HiPT Group) được thành lập vào ngày 18/06/1994, là một trong những tập đoàn...

Xem thêm cafef.vn

10,000 +700 7.53%
 • EPS 12 tháng

  2,370

 • P/E

  4.21

 • Giá trị sổ sách

  16,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  201.23

 • KLCP lưu hành

  22,358,841

P/E Ngành Công nghệ / Công nghệ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp