3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UpCOM)

Công nghệ / Công nghệ

Tập đoàn HiPT (HiPT Group) được thành lập vào ngày 18/06/1994, là một trong những tập đoàn...

Xem thêm cafef.vn

8,400 +600 7.69%
 • EPS 12 tháng

  1,430

 • P/E

  5.86

 • Giá trị sổ sách

  19,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  189.50

 • KLCP lưu hành

  22,559,030

P/E Ngành Công nghệ / Công nghệ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp