3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

Công ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thuộc sở hữu của các cổ đông, được thàn...

Xem thêm cafef.vn

1,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,860

 • P/E

  0.91

 • Giá trị sổ sách

  17,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.45

 • KLCP lưu hành

  1,440,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp