3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An
(HNX)

Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An

Bất động sản và Xây dựng / Bê tông thương phẩm

...

Xem thêm cafef.vn

900 -100 -10%
 • EPS 12 tháng

  -1,020

 • P/E

  -0.89

 • Giá trị sổ sách

  890

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.47

 • KLCP lưu hành

  2,748,270

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bê tông thương phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp