3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HNX)

Công nghiệp / Taxi và vận tải hành khách

Công ty Cổ phần Hoàng Hà được thành lập từ tháng 9 năm 2001 kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh...

Xem thêm cafef.vn

2,100 +100 5%
 • EPS 12 tháng

  -890

 • P/E

  -2.37

 • Giá trị sổ sách

  3,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  73.28

 • KLCP lưu hành

  34,896,354

P/E Ngành Công nghiệp / Taxi và vận tải hành khách: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp