3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được thành lập theo Quyết địn...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,120

 • P/E

  8.02

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  223.90

 • KLCP lưu hành

  24,878,291

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp