3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (UpCOM)

Công nghiệp / Cơ khí

Tiền thân của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang là Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang...

Xem thêm cafef.vn

37,000 +200 0.54%
 • EPS 12 tháng

  4,870

 • P/E

  7.59

 • Giá trị sổ sách

  23,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  112.88

 • KLCP lưu hành

  3,050,781

P/E Ngành Công nghiệp / Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp