3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (UpCOM)

Nông nghiệp / Lương thực

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiền thân là Công ty Lương Thực Thực Phẩm V...

Xem thêm cafef.vn

1,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,300

 • P/E

  0.43

 • Giá trị sổ sách

  -7,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.96

 • KLCP lưu hành

  11,959,982

P/E Ngành Nông nghiệp / Lương thực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp