3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tiền thân Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà TPHCM là Công ty Quản lý công trình cầu phà ...

Xem thêm cafef.vn

13,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  960

 • P/E

  14.10

 • Giá trị sổ sách

  11,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  123.76

 • KLCP lưu hành

  9,100,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp