3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thành lập theo văn bản số 3170/TCCB ngày 23 –...

Xem thêm cafef.vn

30,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,010

 • P/E

  -29.64

 • Giá trị sổ sách

  12,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  30.00

 • KLCP lưu hành

  1,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp