3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội được thành lập ngày 4/11/1998 theo quyết định số 3...

Xem thêm cafef.vn

17,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,410

 • P/E

  12.08

 • Giá trị sổ sách

  10,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  158.01

 • KLCP lưu hành

  9,294,650

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp