3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - Công ty Cổ phần
(Upcom)

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - Công ty Cổ phần

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam–CTCP (HEC),là doanh nghiệp tư vấn khảo sát ...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  330

 • P/E

  33.48

 • Giá trị sổ sách

  18,810

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  48.40

 • KLCP lưu hành

  4,400,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp