3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II là một trong những đơn vị Tư vấn hàng đầu trong lĩn...

Xem thêm cafef.vn

61,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  9,270

 • P/E

  6.58

 • Giá trị sổ sách

  73,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  366.00

 • KLCP lưu hành

  6,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp