3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam được thành lập vào ngày 21/06/1996. Công ty chính thức hoạ...

Xem thêm cafef.vn

19,700 +300 1.55%
 • EPS 12 tháng

  730

 • P/E

  27.00

 • Giá trị sổ sách

  25,450

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,186.08

 • KLCP lưu hành

  212,491,611

P/E Ngành Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp