3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dƣợc Hà Tĩnh tiền thân là Đơn vị Quốc doanh Dƣợc phẩm Hà Tĩnh dược thành l...

Xem thêm cafef.vn

15,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  149.02

 • KLCP lưu hành

  9,934,418

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp