3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty Cổ phần Dệt May Huế là thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập ng...

Xem thêm cafef.vn

29,300 -100 -0.34%
 • EPS 12 tháng

  4,810

 • P/E

  6.10

 • Giá trị sổ sách

  19,760

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  588.82

 • KLCP lưu hành

  20,096,259

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp