3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty Cổ phần Dệt May Huế là thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập ng...

Xem thêm cafef.vn

28,000 -600 -2.1%
 • EPS 12 tháng

  5,580

 • P/E

  12.09

 • Giá trị sổ sách

  21,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  562.70

 • KLCP lưu hành

  20,096,259

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp