3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa chất chuyên biệt

Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công...

Xem thêm cafef.vn

5,200 +200 4%
 • EPS 12 tháng

  -80

 • P/E

  -65.67

 • Giá trị sổ sách

  10,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  143.52

 • KLCP lưu hành

  27,599,967

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp