3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 tiền thân là Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2...

Xem thêm cafef.vn

18,800 +100 0.53%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  5,875.00

 • Giá trị sổ sách

  11,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  168.49

 • KLCP lưu hành

  8,962,353

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp