3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng là doanh nghiệp được cổ phần ...

Xem thêm cafef.vn

9,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,300

 • P/E

  -7.52

 • Giá trị sổ sách

  18,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.76

 • KLCP lưu hành

  2,016,385

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp