3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng

Ngày 01/11/2015, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đổi tên ...

Xem thêm cafef.vn

34,000 -100 -0.29%
 • EPS 12 tháng

  4,020

 • P/E

  8.45

 • Giá trị sổ sách

  13,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,588.50

 • KLCP lưu hành

  46,720,560

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp