3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội

Viễn thông / Viễn thông

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội (H@sitec.Jsc), tiền thân là Đoạn Thông tin tí...

Xem thêm cafef.vn

14,300 -2,300 -13.86%
 • EPS 12 tháng

  2,960

 • P/E

  4.83

 • Giá trị sổ sách

  14,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  32.18

 • KLCP lưu hành

  2,250,000

P/E Ngành Viễn thông / Viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp