3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

HSC được thành lập ngày 23/04/2003 theo Giấy phép hoạt động số 4103001573/GPHĐKD của Sở Kế...

Xem thêm cafef.vn

29,500 +200 0.68%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20,767.15

 • KLCP lưu hành

  703,971,114

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp