3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư - xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định ngày 18/05/2006 ch...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -910

 • P/E

  -12.11

 • Giá trị sổ sách

  14,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  57.55

 • KLCP lưu hành

  5,232,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp