3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE)

Nguyên vật liệu / Nhựa

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tiền thân là Công ty Cổ phần Luyện kim H...

Xem thêm cafef.vn

11,900 +250 2.15%
 • EPS 12 tháng

  1,570

 • P/E

  7.57

 • Giá trị sổ sách

  12,610

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  439.81

 • KLCP lưu hành

  36,958,816

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp