3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước theo quy...

Xem thêm cafef.vn

0 -28,700 -100%
 • EPS 12 tháng

  3,010

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  34,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  20,685,717

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp