3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCN...

Xem thêm cafef.vn

18,700 -1,200 -6.03%
 • EPS 12 tháng

  70

 • P/E

  273.19

 • Giá trị sổ sách

  21,800

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  74.73

 • KLCP lưu hành

  3,995,996

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp