3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 227/BB-HABECO ngày 04/0...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -580

 • P/E

  -10.41

 • Giá trị sổ sách

  10,610

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  96.00

 • KLCP lưu hành

  16,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp