3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh được thành lập tháng 11 năm 1991 dưới m...

Xem thêm cafef.vn

7,500 +100 1.35%
 • EPS 12 tháng

  790

 • P/E

  9.44

 • Giá trị sổ sách

  12,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.73

 • KLCP lưu hành

  2,231,058

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp